Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Výročná konferencia APVV

Dátum uskutočnenia: 27. 5. 2010
Čas uskutočnenia: 8:00
Miesto: SUZA, Drotárska cesta 45, Bratislava

APVV pripravuje výročnú konferenciu, na ktorej vyhodnotí svoju činnosť za rok 2009 a predstaví zameranie aktivít v roku 2010. Súčasťou programu budú aj informácie o nedávno vyhlásenej Verejnej výzve 2010.

Na výročnú konferenciu sa môžete prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na adresu vyrocnakonferencia@apvv.sk do 24. mája 2010.

Priložené dokumenty