phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

VV 2019 – Rada pre spoločenské vedy

Agentúra dňa 20. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.

VV 2019 – Rada pre pôdohospodárske vedy

Agentúra dňa 20. 05. 2020 zverejňuje rozhodnutie Rady pre pôdohospodárske vedy o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2019.

Opatrenia č.8 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.8/2020.

Oznámenie k verejnej výzve VV 2019

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy VV 2019, že v čo možno najkratšom čase bude prebiehať zverejňovanie rozhodnutí o žiadostiach. V nadväznosti na situáciu v spojitosti s COVID-19 neboli členom odborných orgánov agentúry umožnené prezenčné zasadnutia. Agentúra v tejto situácii technicky a administratívne zabezpečila rokovanie odborových rád, v ktorých v súčasnosti prebieha finalizovanie hodnotenia. Zverejnenie rozhodnutí bude realizované bezodkladne, a to po predložení návrhov odborných orgánov agentúry a ich administratívnom spracovaní.

Opatrenia č.7 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.7/2020.

Opatrenia č.6 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej do odvolania zatvorená. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.6/2020.

« 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »