Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Srbsko 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Srbskej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 05. 2023, dátum ukončenia výzvy je 24. 07. 2023.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Poľsko 2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Poľskej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 05. 2023, dátum ukončenia výzvy je 24. 07. 2023.

SK-FR 2022 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 15.05.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-FR 2022.

Zomrela bývalá predsedníčka Rady pre spoločenské vedy

Zomrela bývalá predsedníčka Rady pre spoločenské vedy prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Úprava otváracích hodín podateľne dňa 6.4.2023

Podateľňa bude dňa 6.4.2023 pre verejnosť otvorená od 9:00 do 12:00 hod.

Problematika ročných a záverečných správ projektov

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí zaoberalo problematikou priebežného a záverečného hodnotenia projektov a s tým súvisiacim podávaním ročných a záverečných správ k projektom.

Predsedníctvo APVV v tejto súvislosti žiada všetkých riešiteľov projektov APVV o dodržiavanie vedeckej integrity a etiky. Predsedníctvo APVV súčasne apeluje na riešiteľské organizácie, aby v prípade zistenia nedodržania podmienok financovania, alebo neexistujúcich výstupov, tieto riadne preverili a pri ich potvrdení prijali jasné a dôrazné opatrenia.

V prípade ak dôjde k zisteniu podobných prípadov, predsedníctvo APVV zváži prijatie adekvátnych opatrení vo vzťahu k jednotlivcom ako aj riešiteľským organizáciám.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »