phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Oznámenie k termínu zverejnenia rozhodnutí vo verejnej výzve SK-CZ-RD 2021

Informujeme žiadateľov, že po dohode s českým partnerom budú rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov v rámci bilaterálnej vedeckej výzvy SK-CZ-RD 2021 zverejnené dňa 30.júna 2022.

Oznámenie k verejnej výzve SK-UA 2021

Zmena Záväzných podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu SK-UA 2021

Vyhlásenie výzvy PP MSCA PF 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“
s označením PP MSCA PF 2022.

Dátum vyhlásenia výzvy 1.6.2022, dátum ukončenia výzvy je 1.8.2022 o 12:00h.

Národná výskumná agentúra Ukrajiny hľadá hodnotiteľov projektov

Národná výskumná agentúra Ukrajiny hľadá hodnotiteľov projektov za skvalitnenia hodnotiacich procesov.

VV 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 11. 05. 2022 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2021.

Ministerstvo vedy a techniky Taiwanu ponúka akademické granty pre hosťujúcich ukrajinských vedcov

Na vyjadrenie znepokojenia nad krízou na Ukrajine, Ministerstvo vedy a techniky Taiwanu (MOST) poskytuje akademické granty hosťujúcim ukrajinským vedcom, ktorých zamestnali univerzity alebo výskumné inštitúcie.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »