phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2021 bude podateľňa v dňoch 9.11.2021 až 11.11.2021 otvorená a dňa 11.11.2021 budú predĺžené otváracie hodiny podateľne do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.

SK-TW 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 27.10.2021 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-TW 2021.

Európska komisia hľadá nezávislých expertov

APVV informuje o „Výzve na vyjadrenie záujmu - Odborníci, ktorí pomôžu Európskej komisii s hodnotením návrhov predložených na financovanie z Európskeho obranného fondu“.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Česko RD 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 4. 10. 2021, dátum ukončenia výzvy je 6. 12. 2021.

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že otváracie hodiny podateľne budú od 04.10.2021 upravené nasledovne.

Oznámenie k verejnej výzve PP H-EUROPE 2021

Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 22.09.2021 sa posúva termín uzavretia verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021 na 15.10.2021. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »