phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0088-09 Využitie odpadového vápenného mlieka z výroby acetylénu na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého pre priemyselné aplikácie 01 Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 199 152.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0088-09.pdf
VMSP-II-0021-09 Inovované instantné nealkoholické nápoje bez konzervantov ABE Projekt, s.r.o. 99 150.00VMSP 2009-II Prírodné vedy zk-vmsp-ii-0021-09.pdf
VMSP-P-0149-09 Inovované olejové výrobky ABE Projekt, s.r.o. 144 255.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0149-09.pdf
VMSP-P-0040-07 Vývoj prípravkov s obsahom štartovacích kultúr a ďalších zložiek pre výrobu funkčných cereálnych výrobkov Adivit spol. s r.o. 116 178.00
(3 500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0040-07.pdf
SK-CZ-0008-11 Výpočtové modely a aplikácie kompozitných materiálov vystužených krátkymi vláknami Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika 4 000.00Slovensko – Česko 2011 Technické vedy -
DO7RP-0028-11 Safe control of non cooperative vehicles through electromagnetic means Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 080.00DO7RP (2011) - -
APVV-17-0217 Služobné zákroky príslušníkov Policajného zboru a aplikácia zásady primeranosti z trestnoprávneho a administratívnoprávneho hľadiska Akadémia Policajného zboru v Bratislave 190 000.00VV 2017 Spoločenské vedy -
APVV-0384-07 Hodnotenie kvality pedagogickej a výskumej činnosti vysokých škôl Akademická rankingová a ratingová agentúra, m.o. 186 914.00
(5 631 000 Sk)
VV 2007 Spoločenské vedy zk-apvv-0384-07.pdf
VMSP-P-0057-07 Čistenie slovenského včelieho medu od antibiotík du a od zbytkov veterinárnych liečív APIS, spol., s r.o. Veľké Kapušany 144 825.00
(4 363 000 Sk)
VMSP 2007 Pôdohospodárske vedy -
LPP-0157-06 Popularizácia odonatológie na Slovensku Aqua vita - Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí 73 026.00
(2 200 000 Sk)
LPP 2006 Popularizácia zk-lpp-0157-06.pdf
LPP-0086-06 Arborétum Mlyňany vo výchove a vzdelávaní Arborétum Mlyňany 66 387.00
(2 000 000 Sk)
LPP 2006 Popularizácia zk-lpp-0086-06.pdf
SK-CZ-0130-11 Druhová diverzita entomopatogénnych húb v biotopoch - mestský park a arborétum Arborétum Mlyňany SAV 2 948.00Slovensko – Česko 2011 Pôdohospodárske vedy -
PP7RP-0021-10 Complete Empowerment of the Consumer ARDACO, a.s. 3 092.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0020-10 High Density Integration for Smart Heterogeneous Systems ARDACO, a.s. 11 324.00PP7RP 2010 - -
PP7RP-0055-09 Smart RFID Infrastructure for Logistics ARDACO, a.s. 9 523.00PP7RP 2009 - -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019