phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VVCE-0064-07 Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 622 651.00
(18 758 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0064-07.pdf
VVCE-0070-07 Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie. Prírodovedecká fakulta UK 592 312.00
(17 844 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0070-07.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 › »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019