Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-001604 Funkčná analýza nukleo-proteínovej štruktúry kvasinkových relomér Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky 172 608.00
(5 200 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-001604.pdf
APVT-20-000904 Asymetrické Pd(II)-katalyzované reakcie ako metodika prípravy chirálnych stavebných blokov pre syntézu biologicky účinných prírodných látok a ich analógov. STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 49 790.00
(1 500 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-000904.pdf
APVT-20-000804 Modelovanie, simulácia a bezpečnostná analýza zariadení reakčnej destilácie v chemickom priemysle STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 95 963.00
(2 891 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-000804.pdf
APVT-20-000704 Mapy, dizajny a grupy STU v Bratislave, Stavebná fakulta 67 815.00
(2 043 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-000704.pdf
APVT-20-000604 Mutačná analýza regulačných génov mnohonásobnej rezistencie v kvasinkách Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 152 293.00
(4 588 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-000604.pdf
APVT-20-000502 Regulácia mnohonásobnej rezistencie u eukaryotických mikroorganizmov PriF UK 131 348.00
(3 957 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-000204 Elektrochemické vylučovanie lantánu z fluoridových tavenín STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 33 193.00
(1 000 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-000204.pdf
APVT-20-000102 Hmotnostná separácia atómových jadier kinematickou metódou FMFI UK 14 173.00
(427 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-18-035102 Tvorba environmentálnych limitov pre udržateľný rozvoj územia (na príklade modelových území) Ústav krajinnej ekológie SAV 56 164.00
(1 692 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-18-035102.pdf
APVT-18-032602 Nové environmentálne vhodné využitie lignínových biopolymérov z odpadov chemického spracovania dreva pre chemoprevenciu nádorových a genetických ochorení Chemický ústav SAV 99 581.00
(3 000 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Prírodné vedy zk-apvt-18-032602.pdf
APVT-18-016902 Regionalizácia klimatických pomerov a imisnej záťaže podľa lesných oblastí a geomorfologických celkov Slovenska EFRA 42 986.00
(1 295 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-18-015204 Využitie oxidu chloričitého pri zdravotnom zabezpečení vody a jeho vplyv na materiál potrubia Výskumný ústav vodného hospodárstva 16 298.00
(491 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-18-015204.pdf
APVT-11-040502 Surveillance vybraných zoonóz prenášaných sťahovavými vtákmi a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľov Slovenska Vojenská nemocnica Ružomberok 43 815.00
(1 320 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Pôdohospodárske vedy -
APVT-10-035702 Význam Chlamydia pneumoniae a iných mikroorganizmov pri ateroskleróze ÚPKM 146 351.00
(4 409 000 Sk)
VV 2002 (Jún) Lekárske vedy zk-apvt-10-035702.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 › »