Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-010902 Látky s terapeutickým účinkom ako ligandy - Štúdium prípravy, chemických vlastností, rovnováh a štruktúry komplexov s ligandmi s terapeutickými účinkami. FChPT STU 6 638.00
(200 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-011004 Optimalizácia technológie zvárania pri výrobe modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 126 136.00
(3 800 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-011004.pdf
APVT-20-011304 Implementácia merania elektrických veličín do procesu kontroly kvality úžitkových vlastností a technológie vybraných nekovových materiálov STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 65 192.00
(1 964 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-011304.pdf
APVT-20-011404 Kompozitné vlákna a textílie STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 645 256.00
(19 439 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-011404.pdf
APVT-20-011704 Interakcie relativistických ťažkých iónov UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 31 467.00
(948 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-011704.pdf
APVT-20-011804 Multifunkčné oxidové vrstvy Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie 215 992.00
(6 507 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-011804.pdf
APVT-20-012104 Erytropoetín a jeho vplyv na rast nádorov in vitro a in vivo UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied 78 835.00
(2 375 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-012104.pdf
APVT-20-012204 Zvyšková životnosť a zvyšovanie spoľahlivosti betónových konštrukcií Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, Katedra stavebných konštrukcií a mostov 57 923.00
(1 745 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-012204.pdf
APVT-20-012404 Skupina \"BH3-only\" proteínov z rodiny Bcl-2 v regulácii programovej bunkovej smrti: štúdium molekulárneho mechanizmu v kvasinkach. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta 105 257.00
(3 171 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-012404.pdf
APVT-20-012804 Objemové a povrchové porušovanie konštrukčných materiálov pre automobilový priemysel. Žilinská univerzita 119 166.00
(3 590 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-012804.pdf
APVT-20-013102 Možnosti farmakologického ovplyvnenia reaktivity hladkého svalu močového mechúra Jesseniova lekárska fakulta v Martine UKBA 25 891.00
(780 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-20-013504 Štúdium fotorefraktívnych záznamov a ich súvis s fotonickými kryštálmi Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra fyziky 23 966.00
(722 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-013504.pdf
APVT-20-013902 Vývoj a optimalizácia procesov prípravy novej generácie rýchlych polovodičových prvkov a integrovaných obvodov v submikrometrových technológiách STU 239 626.00
(7 219 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-014002 Imunofenotypizácia humánnych gliómov pomocou prietokovej cytometrie s uplatnením v diagnostike a štúdiu mnohopočetnej liekovej rezistencie a gliomagenézy. UPJŠ 78 503.00
(2 365 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Lekárske vedy -
APVT-20-014502 Environmentálne spracovanie odpadovej haldy obsahujúcej karcinogénne zložky a netradičné využitie vznikajúcich surovinových materiálov (ESOHOK) TU Košice 132 775.00
(4 000 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »