Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-018902 Algoritmické a zložitostné aspekty globálnych sietí FMFI UK 49 790.00
(1 500 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-019202 Počítačový dizajn v nanotechnológii: Samoorganizované monovrstvy a molekulárna elektronika STU 122 585.00
(3 693 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-019504 Vlastnosti dreva zaťažovaného vysokými teplotami. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta 81 325.00
(2 450 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-019504.pdf
APVT-20-020002 Geochémia staropaleozoických vulkanicko-sedimentárnych komplexov centrálnych Západných Karpát: protolit, zdrojová oblasť a tektonický význam PriF UK 54 935.00
(1 655 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-020202 Podpora trvalo udržateľného rozvoja na báze inovácií technických systémov s využitím technológií počítačovej podpory Žilinská univerzita 82 984.00
(2 500 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-020204 CRDS v blízkej infračervenej spektrálnej oblasti. Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 66 885.00
(2 015 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-020204.pdf
APVT-20-020704 Metódy a kritériá hodnotenia efektívnosti správy ciest na úrovni samosprávy Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta 23 401.00
(705 000 Sk)
VV 2004 Spoločenské vedy zk-apvt-20-020704.pdf
APVT-20-020904 Výskum mechatronických systémov a progresívnych technológií pre povrchové materiálové inžinierstvo STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 492 929.00
(14 850 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-020904.pdf
APVT-20-021004 Monoliticky integrovaný mikrosystém na detekciu plynov na báze GaAs mikromechanických štruktúr STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 179 379.00
(5 404 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-021004.pdf
APVT-20-021104 Modulová stavba dezintegračného zariadenia pre dezintegráciu tuhých organických odpadov STU v Bratislave, Strojnícka fakulta 132 775.00
(4 000 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-021104.pdf
APVT-20-021504 NanoForce: Analýza a manipulácia materiálov na atomárnej úrovni s použitím atómového silového mikroskopu STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií 131 514.00
(3 962 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-021504.pdf
APVT-20-021602 Silno korelované a neusporiadané elektrónové systémy FMFI UK 39 832.00
(1 200 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-022002 Regulácia parazitických burín z rodu kukučina (Cuscuta spp.) v agroekosystémoch Slovenska SPU 29 940.00
(902 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-20-022202 Nové fyzikálne a chemické prístupy k fotodynamickej terapii rakoviny UPJŠ 128 128.00
(3 860 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-022404 Technológie optického spracovania signálov pre digitálne optické siete budúcej generácie Žilinská univerzita 49 790.00
(1 500 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-022404.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »