phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVV-18-0150 Potenciálne riziko používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na bunkovej a molekulovej úrovni v spektre in vitro gonadálnych bunkových kultúr Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej endokrinológie 149 367.00VV 2018 Lekárske vedy -
APVV-18-0283 Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej endokrinológie 249 656.00VV 2018 Lekárske vedy -
APVV-16-0484 Nádorová heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a klinická významnosť Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 249 989.00VV 2016 Lekárske vedy -
APVV-15-0250 Odpoveď na poškodenie DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 249 972.00VV 2015 Lekárske vedy -
APVV-16-0120 Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 210 000.00VV 2016 Prírodné vedy -
APVV-16-0579 Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD) Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 170 000.00VV 2016 Prírodné vedy -
APVV-16-0178 Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 231 600.00VV 2016 Lekárske vedy -
APVV-17-0384 Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 250 000.00VV 2017 Lekárske vedy -
APVV-18-0219 Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológie 230 000.00VV 2018 Prírodné vedy -
SK-SRB-2016-0031 Úloha IL-6/NF-?B/HIF-1 signálnej dráhy v kmeňovosti prsníkových nádorových buniek sprostredkovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami izolovanými z tukového tkaniva Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej onkológieÚstav experimentálnej onkológie 4 700.00Slovensko – Srbsko 2016 Lekárske vedy -
APVV-15-0228 Sclerosis multiplex - Úloha mitochondriálnej dysfunkcie v inzulinovej rezistencii Biomedicínske centrum SAV - Ústav klinického a translačného výskumu 249 697.00VV 2015 Lekárske vedy -
APVV-15-0371 Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia Biomedicínske centrum SAV - Ústav klinického a translačného výskumu 200 000.00VV 2015 Prírodné vedy -
APVV-15-0232 Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizmov. Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav 248 561.00VV 2015 Prírodné vedy -
DS-2016-0052 Dunaj spája omiky Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav 6 215.00DS 2016 Prírodné vedy -
APVV-16-0343 Vplyv liečby komorbidít na tumorigenézu a úloha nádorového mikroprostredia v tomto procese Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav 249 055.00VV 2016 Lekárske vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Dátum poslednej zmeny: 27.8.2019