Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VMSP-P-0050-09 Nové produkty a technologické procesy výroby lepeného lamelového dreva pre stavebníctvo Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava 197 984.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0050-09.pdf
VMSP-P-0049-09 Výskum prípravy prírodných ketónov VUP, a.s. 170 743.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0049-09.pdf
VMSP-P-0048-09 Predpovedné a detekčné metódy význačných a nebezpečných javov založené na dolovaní meteorologických dát MicroStep-MIS, Monitorovacie a informačné systémy 178 387.00VMSP 2009 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0048-09.pdf
VMSP-P-0048-07 Vývoj a výroba vysoko špecifických klonálnych protilátok pre detekciu bovinného, ovčieho a ľudského priónového proteínu. DB Biotech, spol. s r.o. 165 969.00
(5 000 000 Sk)
VMSP 2007 Lekárske vedy zk-vmsp-p-0048-07.pdf
VMSP-P-0047-09 Tvorba rezistentných typov rastlín jačmeňa siateho f. jarná a pšenice letnej f. ozimnej so zlepšenými vlastnosťami genómu pre zvýšenie pridanej hodnoty HORDEUM s.r.o. Sládkovičovo 126 000.00VMSP 2009 Pôdohospodárske vedy zk-vmsp-p-0047-09.pdf
VMSP-P-0046-09 Využitie vlákien z vedľajších produktov výroby bioetanolu prvej generácie Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s. 197 110.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0046-09.pdf
VMSP-P-0044-09 Progresívne koncentráty fotochrómnych a termochrómnych pigmentov Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. 120 035.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0044-09.pdf
VMSP-P-0044-07 Výskum a výroba hydrolyzátov na báze obnoviteľných zdrojov. VIPO, a.s. 165 106.00
(4 974 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0044-07.pdf
VMSP-P-0043-07 Multiutilitný systém pre obchod a hospodárenie s energiami Sféra, a.s. 52 877.00
(1 593 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0043-07.pdf
VMSP-P-0042-09 Nové impregnanty so zníženou energetickou náročnosťou pri ich výrobe a spracovaní VUKI a.s. 134 809.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0042-09.pdf
VMSP-P-0042-07 SolarGIS: internetový portál pre poskytovanie priestorových dát a služieb na podporu využitia slnečnej energie GeoModel, s.r.o. 165 870.00
(4 997 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy zk-vmsp-p-0042-07.pdf
VMSP-P-0041-09 Výskum materiálov a konštrukcie (zloženia) káblov, vodičov, impregnantov a zalievacích hmôt pre obnoviteľné zdroje energie VUKI a.s. 133 175.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0041-09.pdf
VMSP-P-0040-09 Výskum technologických možností miniaturizácie loose tube optických káblov pre širokopásmové prístupové siete VUKI a.s. 200 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0040-09.pdf
VMSP-P-0040-07 Vývoj prípravkov s obsahom štartovacích kultúr a ďalších zložiek pre výrobu funkčných cereálnych výrobkov Adivit spol. s r.o. 116 178.00
(3 500 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy zk-vmsp-p-0040-07.pdf
VMSP-P-0039-09 Výskum výroby čistých chemikálií Girochem, s.r.o. 125 000.00VMSP 2009 Technické vedy zk-vmsp-p-0039-09.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »