phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

FAQ – Najčastejšie nedostatky s FP pri riešení projektov

Otázky

Späť na začiatok

Odpovede

Aké sú odporúčania pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov?
Pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov Agentúra odporúča zohľadniť kontrolné zistenia, ktoré sa nachádzajú na nasledovnej stránke Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov.