Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Bulharsko 2008

Slovensko – Bulharsko 2008
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Bulharskej republikyna roky 2009-2010

Ročná správa o riešení projektu za rok 2010

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2011. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.