phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Česko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike

Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov agentúra zverejňuje rozhodnutie rady o žiadostiach prostredníctvom internetovej stránky agentúry.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy