Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Čína 2015

Slovensko – Čína 2015
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike

Otázky

Odpovede

Zadávam do zoznamu organizácií aj partnerskú organizáciu?

Nie, pretože v databáze vedieme len zoznam slovenských právnických alebo slovenských fyzických osôb – podnikateľov, ktoré majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; zahraničné organizácie sa do zoznamu organizácií neuvádzajú. Partnerskú organizáciu zadávate len v záložke Informácie o partnerskej organizácii.

Ako zadám do zoznamu riešiteľov zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie, keď do zoznamu organizácií zadávam len žiadateľskú organizáciu?

Všetkých riešiteľov v zozname riešiteľov, teda aj zahraničných, zadávate s názvom žiadateľskej organizácie. To znamená, že pri pridávaní nového člena do zoznamu vyberiete v položke Organizácia názov žiadateľskej organizácie.

Zadávam do zoznamu riešiteľov všetkých riešiteľov partnerskej organizácie alebo len zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie?

Do zoznamu riešiteľov zadávate všetkých riešiteľov z partnerskej organizácie, ale uvádzate ich s názvom žiadateľskej organizácie rovnako ako zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie.

Kde nájdem informácie o výzve na partnerskej strane?

Informácie ohľadom výzvy na partnerskej strane Vám, resp. Vášmu zahraničnému partnerovi poskytne kontaktná osoba partnerskej krajiny, ktorá je uvedená na konci dokumentu Úplné znenie výzvy/Call For Submission Of Project Proposals.

Kde sa v návrhu projektu podpisuje štatutárny zástupca a zodpovedný riešiteľ partnerskej krajiny?

Podpisy štatutárneho zástupcu i zodpovedného riešiteľa partnerskej organizácie sa vyžadujú v časti A5 (A5 04 a A5 05) – Informácie o partnerskej organizácii/Information about partner organization.

Môže si naša organizácia v jednej výzve podať viac projektov?

Áno, avšak s iným zodpovedným riešiteľom.

Kde nájdem formulár čestného vyhlásenia?

Čestné vyhlásenie, ktoré podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa, je pevnou súčasťou návrhu projektu, preto nie je potrebné zasielať Čestné vyhlásenie akoukoľvek inou formou.