phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Francúzsko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu.

Všetky časti správy (ZS1, ZS2, VPP) budú zaslané zodpovedným riešiteľom e-mailom.

Ročná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 7. 4. 2015.

Všetky časti správy (RS1, RS2, VPP) budú zaslané zodpovedným riešiteľom e-mailom.

Grantové
schémy