Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Francúzsko 2015

Slovensko – Francúzsko 2015
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

Podľa znenia verejnej výzvy SK-FR 2015 vyhlásenej dňa 16. 04. 2015 agentúra zverejňuje dňa 15. 01. 2016 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty