phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Francúzsko 2017
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike

Táto výzva momentálne nemá žiadne staršie dokumenty.

Grantové
schémy