Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Srbsko 2013

Slovensko – Srbsko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

V súlade so znením verejnej výzvy SK-SRB 2013 vyhlásenej dňa 27. 05. 2013 agentúra podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 28. 01. 2015 rozhodnutia o žiadostiach na internetovej stránke agentúry www.apvv.sk v rozsahu: číslo žiadosti, názov projektu, žiadateľ, rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty