Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Srbsko 2016
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

Podľa znenia verejnej výzvy SK-SRB 2016 vyhlásenej dňa 05. 05. 2016 agentúra zverejňuje dňa 08. 03. 2017 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania riešenia spoločného projektu. Pokrytie nákladov slovenských riešiteľov sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na bilaterálnu medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na roky 2017 a 2018.

Priložené dokumenty