Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Ukrajina 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Ukrajiny na roky 2010-2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 2. decembra 2002 v Kyjeve vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov