Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

EUROCORES 2009

EUROCORES 2009
Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2008 - EUROCORES 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja nepodporuje žiadne projekty EUROCORES 2009, pretože žiadne neboli navrhnuté odbornými orgánmi ENV na finančnú podporu.

Priložené dokumenty