Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
RNP 2009
Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2009 - RNP 2009

Agentúra, ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, www.esf.org), ďalej len "ENV", v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2009 verejnú výzvu (RNP-2009) na predkladanie žiadostí na účasť v nových aktivitách ENV v rámci programov ENV Research Networking Programmes.

Podklady k výzve