Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
RNP 2010
Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2010 – RNP 2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja ako riadny člen Európskej nadácie pre vedu (European Science Foundation, www.esf.org), ďalej len "ENV", v snahe umožniť slovenskej vedeckej komunite zo všetkých sektorov výskumu a vývoja účasť na aktivitách organizovaných ENV a zvýšiť úroveň domáceho výskumu prostredníctvom intenzívnej spolupráce na európskej úrovni, vyhlasuje v roku 2010 verejnú výzvu RNP 2010 na predkladanie žiadostí o účasť v nových aktivitách ENV v rámci programov ENV Research Networking Programmes.

Podklady k výzve