Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
RNP 2010
Výzva APVV pre aktivity ENV v roku 2010 – RNP 2010
Vyplnený formulár žiadosti (príloha 3) je potrebné poslať elektronicky na e-mailovú adresu jergus.benkovic@apvv.sk a zároveň jeden podpísaný originál v písomnom vyhotovení doručiť (alebo odoslať poštou) APVV do 04. 10. 2010 do 15:00 h.