Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

RP EÚ 2006

RP EÚ 2006
Výzva na podávanie vyvolaných projektov výskumu a vývoja v Rámcovom programe EÚ 2006

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vypisuje dňa 31. mája 2006 výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov vyvolaných medzinárodnou spoluprácou v Rámcovéch programoch EU. Výzva bude uzavretá 31. júla 2006. Predmetem verejnej výzvy je formou nenávratnej podpory zo štátneho rozpočtu podporiť účasť slovenských výskumných a vývojových pracovníkov v európskej mnohostrannej spolupráci v oblasti výzkumu a vývoja so zameraním na základný a aplikovaný výzkum podľa tematického vymedzenia daného rozhodnutím Rady EU a Európskeho parlamentu, ktoré ustanovilo 6. Rámcový program. Ciele predkladaných projektov musia byť komplementárne s cieľmi riešeného projektu RP a žiadateľ musí preukázať nádväznosť cieľov predkladaného projektu na ciele projektu riešeného v rámci RP.

Podklady k výzve

D - Charakteristika projektu - záväzná osnova

Vzor prázdneho formulára