phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
PP7RP 2010
Verejná výzva na podávanie žiadostí o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie – PP7RP 2010

Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných žiadostí.

Priložené dokumenty

Grantové
schémy