Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Rusko RD 2021

Slovensko – Rusko RD 2021
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii
Ak ešte nemáte vytvorené konto v Portále APVV, pred podaním žiadosti sa najskôr zaregistrujte do Portálu APVV