phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
26.9.2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 26. 9. 2022, dátum ukončenia výzvy je 28. 11. 2022.
12.9.2022
Dňa 13. 09. 2022 od 9:00 do 10:00 hod. bude prebiehať systémová údržba informačných systémov. Počas vykonávanej údržby budú nedostupné systémy na podávanie, riešenie a hodnotenie projektov (https://is.apvv.sk/https://portal.apvv.sk/, https://site.apvv.sk/ a https://org.apvv.sk/).
9.9.2022
Agentúra dňa 09.09.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady programu pre posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy PP MSCA PF 2022.
10.8.2022

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2021 o vydaní usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov po 01.08.

30.6.2022
Agentúra dňa 30.06.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CZ-RD 2021 a zároveň oznamuje, že na základe dohody zmiešanej komisie a rozhodnutia Predsedníctva agentúry došlo k navýšeniu alokovaných finančných prostriedkov pre danú výzvu o 725 000 Eur, celková suma pridelených finančných prostriedkov predstavuje teda 1 425 000 Eur.
24.6.2022
Informujeme žiadateľov, že po dohode s českým partnerom budú rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí finančných prostriedkov v rámci bilaterálnej vedeckej výzvy SK-CZ-RD 2021 zverejnené dňa 30.júna 2022.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vytvorte si vlastné menu

Bližšie informácie o rýchlej navigácii.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 28. 11. 2022
Zostávajúci čas: 62 dní, 7 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2021

 publikácia_2021

Výročná správa 2021