Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Aktuality
24.5.2023

Agentúra dňa 24. 05. 2023 zverejňuje rozhodnutia o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy VV 2022.

22.5.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Srbskej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 05. 2023, dátum ukončenia výzvy je 24. 07. 2023.

22.5.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej a Poľskej republike. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 05. 2023, dátum ukončenia výzvy je 24. 07. 2023.

15.5.2023

Agentúra dňa 15.05.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-FR 2022.

17.4.2023

Zomrela bývalá predsedníčka Rady pre spoločenské vedy prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

5.4.2023

Podateľňa bude dňa 6.4.2023 pre verejnosť otvorená od 9:00 do 12:00 hod.

O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 24. 7. 2023
Zostávajúci čas: 44 dní, 6 hodín
Dátum uzavretia: 24. 7. 2023
Zostávajúci čas: 44 dní, 6 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2022

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2022

Výročná správa 2021

Výročná správa 2021