preskočiť na hlavný obsah
Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Aktuality

SK-IL RD 2023 Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

6.12.2023

Agentúra dňa 06.12.2023 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-IL RD 2023.

Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov VV 2022, SK-FR 2022 a DS-FR 2022

20.11.2023

Agentúra upozorňuje riešiteľov projektov VV 2022, SK-FR 2022 a DS-FR 2022 ...

Úprava otváracích hodín podateľne v dňoch 20.-22.11.2023

15.11.2023

Podateľňa bude v dňoch od 20.11. do 22.11.2023 pre verejnosť otvorená v skrátenom režime od 9:00 do 12:00 hod. z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác sociálnych zariadení.

Usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov DS-FR 2022

2.11.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejňuje Usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledujúceho kalendárneho/rozpočtového roka v rámci multilaterálnej výzvy DS-FR 2022.

Usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov SK-FR 2022

2.11.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejňuje Usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledujúceho kalendárneho/rozpočtového roka v rámci bilaterálnej výzvy SK-FR 2022.

Usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov VV 2022

23.10.2023

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejňuje Usmernenie k presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov do nasledujúceho kalendárneho/rozpočtového roka v rámci všeobecnej výzvy VV 2022.

O agentúre

O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy

Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 11. 12. 2023
Zostávajúci čas: 2 hodiny
Dátum uzavretia: 12. 1. 2024
Zostávajúci čas: 32 dní, 2 hodiny
Dátum uzavretia: 11. 12. 2023
Zostávajúci čas: 2 hodiny

Aktívne grantové schémy

Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov

Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou

Podujatia

Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.

Publikácia 2022

Publikácia - Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2022

Výročná správa 2022

Výročná správa 2022