phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Aktuality
8.12.2022

Podateľňa bude od 22.12.2022 do 05.01.2023 pre verejnosť zatvorená v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

23.11.2022

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2022 budú v pondelok dňa 28.11.2022 predĺžené otváracie hodiny podateľne do 16:00 hod. Napriek uvedenému prosíme žiadateľov, aby uprednostnili zasielanie zásielok poštou.

23.11.2022

Podateľňa APVV bude vo štvrtok dňa 24.11.2022 z dôvodu rekonštrukčných prác v budove APVV zatvorená.
Otvorená bude opäť od piatka 25.11.2022.

10.11.2022

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí so znepokojením zaoberalo prípadom plagiátorstva, nakoľko bola identifikovaná žiadosť žiadateľa, ktorá z veľkej časti kopírovala už raz financovaný projekt.

9.11.2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaným dňa 14.07.2016 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 11. 2022, dátum ukončenia výzvy je 16. 01. 2023.
8.11.2022
Dňa 10. 11. 2022 v čase od 08:00 do 10:00 hod. bude prebiehať aktualizácia hlavnej webovej stránky agentúry, počas ktorej môže byť krátkodobo nedostupná celá stránka alebo niektorá jej funkcionalita.
O agentúre
O agentúre

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) bola zriadená v roku 2005 zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Agentúra je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a napĺňa programové vyhlásenie vlády, v ktorom je medzi hlavnými prioritami uvedené budovanie vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

Vyhlásené výzvy
Zoznam aktuálne vyhlásených výziev, v ktorých je možné podávať žiadosti
Dátum uzavretia: 16. 1. 2023
Zostávajúci čas: 37 dní, 23 hodín
Aktívne grantové schémy
Aktívne grantové schémy

Zoznam grantových schém
Zobrazenie všetkých aktívnych grantových schém

Archív grantových schém
Archív grantových schém

Archív grantových schém
Zobrazenie všetkých archivovaných grantových schém

Zverejňovanie údajov
Povinne zverejňované údaje

o objednávkach a faktúrach

Databáza financovaných projektov
Zoznam projektov financovaných agentúrou
Podujatia
Momentálne nie sú žiadne pripravované podujatia.
Publikácia 2022

 publikácia_2022

Výročná správa 2021