phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Vyhlásenie výzvy PP-COVID 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“.

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 06. 2020, dátum ukončenia výzvy je 15. 07. 2020.

Opatrenia č.10 proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 16.6. do 30.6.2020 otvorená v obmedzenom režime v Po-Štv od 10:00 do 12:00 hod.. Zamestnanci APVV budú naďalej pracovať z domu v zmysle Príkazu riaditeľa č.10/2020.

Informácia k verejnej výzve VV2019

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo výzve VV 2019, že v spojitosti s mimoriadnou situáciou počas pandémie sa posunuli niektoré termíny harmonogramu hodnotiaceho procesu.

Oznámenie k verejnej výzve VV 2015 a VV 2016

Oznamujeme riešiteľom projektov v rámci verejnej výzvy VV 2015, že v nadväznosti na situáciu v spojitosti s COVID-19 agentúra umožňuje predĺženie doby riešenia projektov nad rozsah podľa § 18 ods.2 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z., a to najviac o šesť mesiacov, t. j. najneskôr do 31.12.2020.

Informácia o zasielaní rozhodnutí prostredníctvom elektronickej schránky

Informujeme všetkých žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov, že rovnako ako v minulých rokoch sú všetky rozhodnutia zasielané prostredníctvom elektronickej schránky v súlade so zákonom o e-Governmente.

APVV pripravuje novú výzvu

Agentúra pripravuje vyhlásenie novej verejnej výzvy na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“, ktorý bol schválený Vládou SR uznesením č. 317 z 27. mája 2020. Výzvu plánuje agentúra vyhlásiť do dvoch týždňov.

« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »