phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

Bratislava 13. januára 2021: My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu.

Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, tj. do 31.01.2021 (netýka sa PP-COVID 2020). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 11.1. do 22.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Spolupráca vo výskumnom projekte GRANteD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa agentúra zapojila do spolupráce vo výskumnom projekte GRANteD.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 4.1. do 11.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Vymenovanie riaditeľa APVV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval JUDr. Stanislava Mydla do funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja s účinnosťou od 01.12.2020 na základe výsledku výberového konania.

« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »