Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

SK-SRB 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 21.02.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2021.

Infekčné ochorenie COVID – 19 a administratívne procesy v APVV

APVV informuje žiadateľov a prijímateľov, že aj napriek dodržiavaniu všetkých protipandemických opatrení šírenie infekčného ochorenia COVID – 19 môže ovplyvniť administratívny chod APVV. Z tohto dôvodu môžu byť niektoré administratívne procesy spomalené, za čo sa ospravedlňujeme. Projektová agenda a s tým súvisiace činnosti budú vybavované v zákonných lehotách avšak môže dôjsť k ich oneskoreniu oproti bežným termínom, v ktorých sa zvyknú vybavovať. Ďakujeme za pochopenie.

Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k monitorovacím správam

APVV informuje prijímateľov, že v priebehu roka 2021 bola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vykonaná kontrola prideľovania finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj.

Zmena v zasielaní monitorovacích správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.03.2022. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.

SK-RU RD 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 31.01.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-RU RD 2021.

SK-CN 2021 - Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 27.01.2022 zverejňuje rozhodnutie Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu o žiadostiach podaných v rámci verejnej výzvy SK-CN 2021.

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »