phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Oznámenie k verejnej výzve SK-UA 2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-UA 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

Predkladanie žiadostí v rámci verejnej výzvy SK-CZ RD 2021

Upozorňujeme, že podateľňa APVV je z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie a súčasnému „lockdownu“ zatvorená pre verejnosť. Žiadosti predkladané v rámci verejnej výzvy SK-CZ RD 2021 je potrebné zasielať poštou na korešpondenčnú adresu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32

PP H-EUROPE 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 26.11.2021 zverejňuje 3. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021.

Oznámenie k verejnej výzve SK-SRB 2021

Oznamujeme žiadateľom v rámci verejnej výzvy SK-SRB 2021, že sa posúva termín zverejnenia rozhodnutí a plánovaný začiatok riešenia podporených projektov.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 25.11. do 9.12.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

FAQ týkajúce sa bilaterálnych výziev

Odpovede na najčastejšie kladené otázky riešiteľov bilaterálnych výziev nájdete tu.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »