phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Obmedzenie prevádzky IS na podávanie projektov

Z dôvodu predchádzajúcej havárie vykurovacieho telesa a vytopenia budovy APVV prebieha postupne obnova jednotlivých informačných systémov. Z uvedeného dôvodu je nedostupný informačný systém na podávanie a správu projektov. O ďalšom postupe a dostupnosti informačného systému vás budeme informovať.

Obnovenie prevádzky APVV

Prevádzka APVV a všetky informačné systémy sú opäť obnovené.

Neplánované obmedzenie prevádzky APVV

Z dôvodu havárie vykurovacieho telesa a vytopeniu budovy. Bude agentúra od teraz do pondelka 5. 10. 2020 a zatvorená a všetky informačné systémy nedostupné.

Vyhlásenie výzvy Slovensko – Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.
 
Dátum vyhlásenia výzvy je 01. 10. 2020, dátum ukončenia výzvy je 01. 12. 2020.

Obmedzenie prevádzky APVV

V piatok 2. októbra 2020 bude budova agentúry zatvorená z dôvodu plánovanej odstávky vody. Zamestnanci budú pracovať z domu a všetky informačné systémy, webová stránka a e-mailová pošta budú dostupné.

Zverejnená výzva VV 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. 

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 9. 2020, dátum ukončenia výzvy je 23. 11. 2020.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »