phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, tj. do 31.01.2021 (netýka sa PP-COVID 2020). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 11.1. do 22.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Spolupráca vo výskumnom projekte GRANteD

Agentúra na podporu výskumu a vývoja a Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa agentúra zapojila do spolupráce vo výskumnom projekte GRANteD.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude od 4.1. do 11.1.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Vymenovanie riaditeľa APVV

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenoval JUDr. Stanislava Mydla do funkcie riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja s účinnosťou od 01.12.2020 na základe výsledku výberového konania.

Zmena otváracích hodín podateľne

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy (VV 2020) budú predĺžené otváracie hodiny podateľne dňa 23.11.2020 do 16:00 hod.. Napriek uvedenému, prosíme žiadateľov a širokú verejnosť, aby z dôvodu pretrvávajúcej pandémie uprednostnili zasielanie zásielok poštou a nie osobne do podateľne.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »