phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Výzva – otvorene o otvorenom vládnutí

Dávame do pozornosti iniciatívu – „Otvorene o otvorenom vládnutí: Podeľte sa s nami o Váš príbeh o otváraní vládnutia na Slovensku!“

Zmena v zasielaní ročných správ projektov PP-COVID 2020

APVV informuje, že termín na predkladanie ročných správ projektov PP-COVID 2020 ostáva nezmenený, t.j. do 06.04.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV.
APVV sa rozhodla prijať uvedené opatrenie a neposúvať termín na predloženie ročných správ, nakoľko by to malo za následok aj posun termínov na vyplácanie finančných prostriedkov pre bežiace projekty v roku 2021.

Predĺženie opatrení proti šíreniu COVID-19

Z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 Vám oznamujeme, že podateľňa bude naďalej až do 31.3.2021 pre verejnosť zatvorená a zamestnanci budú pracovať z domu v zmysle pokynu riaditeľa.

Iniciatíva Európskej komisie reagujúca na pandémiu COVID-19

Dávame do pozornosti ďalšiu iniciatívu Európskej komisie reagujúcu na pandémiu COVID-19.

Zomrel profesor Štefan Mihina, podpredseda Predsedníctva APVV

vysokoškolský učiteľ, vedec, výrazná osobnosť slovenského a medzinárodného agrárneho sektora

Zmena v zasielaní monitorovacích správ

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie monitorovacích správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.03.2021. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie monitorovacích správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie monitorovacej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu monitorovacích správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať do APVV.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »