Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Úprava otváracích hodín podateľne

Podateľňa bude od 22.12.2022 do 05.01.2023 pre verejnosť zatvorená v zmysle prijatých opatrení v súlade s príkazom ministra k zníženiu spotreby energií v budovách rezortných organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Týmto nie je ovplyvnené zasielanie zásielok cez poštový úrad.

Predĺženie otváracích hodín podateľne

Z dôvodu uzatvárania všeobecnej výzvy VV 2022 budú v pondelok dňa 28.11.2022 predĺžené otváracie hodiny podateľne do 16:00 hod. Napriek uvedenému prosíme žiadateľov, aby uprednostnili zasielanie zásielok poštou.

Podateľňa bude dňa 24.11.2022 zatvorená

Podateľňa APVV bude vo štvrtok dňa 24.11.2022 z dôvodu rekonštrukčných prác v budove APVV zatvorená.
Otvorená bude opäť od piatka 25.11.2022.

Problematika plagiátorstva v žiadostiach APVV

Predsedníctvo APVV sa na svojom ostatnom zasadnutí so znepokojením zaoberalo prípadom plagiátorstva, nakoľko bola identifikovaná žiadosť žiadateľa, ktorá z veľkej časti kopírovala už raz financovaný projekt.

Vyhlásenie výzvy Dunajská stratégia – Francúzsko 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Programom na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne, podpísaným dňa 14.07.2016 vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy je 09. 11. 2022, dátum ukončenia výzvy je 16. 01. 2023.

Aktualizácia webstránky

Dňa 10. 11. 2022 v čase od 08:00 do 10:00 hod. bude prebiehať aktualizácia hlavnej webovej stránky agentúry, počas ktorej môže byť krátkodobo nedostupná celá stránka alebo niektorá jej funkcionalita.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »