Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Archív aktualít

Ministerstvo vedy a techniky Taiwanu ponúka akademické granty pre hosťujúcich ukrajinských vedcov

Na vyjadrenie znepokojenia nad krízou na Ukrajine, Ministerstvo vedy a techniky Taiwanu (MOST) poskytuje akademické granty hosťujúcim ukrajinským vedcom, ktorých zamestnali univerzity alebo výskumné inštitúcie.

Oznámenie k predlžovaniu riešenia projektov VV 2018 a VV 2019

Pri riešiteľoch projektov v rámci verejných výziev VV 2018 a VV 2019, ktorí si predĺžia dobu riešenia projektov v nadväznosti na situáciu s COVID-19, neplatí počas tejto doby podmienka oprávnenosti jednej fyzickej osoby – zodpovedného riešiteľa byť v rámci grantovej schémy všeobecných výziev len v jednom projekte súčasne.

Informácia k verejnej výzve VV 2017

Agentúra oznamuje, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR je možné, na základe žiadosti, predĺžiť lehotu na riešenie projektov Verejnej výzvy VV 2017, ktoré mali ukončiť riešenie do 31. júla 2022. Predĺženie lehoty riešenia projektov je možné o maximálne 6 mesiacov, resp. najdlhšie do 31.12.2022,  z dôvodu pandémie koronavírusu. Pre ďalšie informácie je potrebné kontaktovať projektových manažérov jednotlivých projektov.

Zmena otváracích hodín podateľne

Oznamujeme, že podateľňa bude opäť otvorená od piatku 1.4.2022 nasledovne - otváracie hodiny podateľne

Najčastejšie nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami pri riešení projektov v roku 2021

Agentúra zverejňuje pre riešiteľov projektov prehľad najčastejších nedostatkov pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami v roku 2021.

Stanovisko Science Europe o podpore Ukrajine

APVV ako člen Science Europe informuje o stanovisku Science Europe, ktorým vyjadruje podporu Ukrajine:

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »