phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English

Archív aktualít

Oznámenie k verejnej výzve PP H-EUROPE 2021

Na základe rozhodnutia Predsedníctva APVV zo dňa 22.09.2021 sa posúva termín uzavretia verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021 na 15.10.2021. A v tomto zmysle bolo upravené úplné znenie výzvy.

Zverejnená výzva VV 2021

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Dátum vyhlásenia výzvy je 10. 9. 2021, dátum ukončenia výzvy je 11. 11. 2021.

Zhodnotenie činnosti APVV

Z dôvodu nekonania sa tohtoročnej výročnej konferencie počas pretrvávajúcich preventívnych pandemických opatrení by sme vás chceli aspoň takouto formou informovať o činnosti agentúry v roku 2020 ako aj počas pandémie v roku 2021.

PP H-EUROPE 2021 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Agentúra dňa 13.08.2021 zverejňuje 1. časť rozhodnutí v rámci verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021. Ďalšie rozhodnutia budú zverejnené priebežne po doručení ďalších žiadostí.

Informácia k verejnej výzve VV 2020

Informujeme všetkých úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektov vo Verejnej výzve VV 2020 o vydaní usmernenia k čerpaniu finančných prostriedkov po 01.08.

Oznámenie k verejnej výzve PP H-EUROPE 2021

Oznamujeme žiadateľom verejnej výzvy PP H-EUROPE 2021, že na základe súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09. júla 2021 sa rozširuje podpora projektových návrhov v rámci tejto výzvy o nasledujúcu časť programu Európskej únie Horizon Europe, a to: „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ a v tomto zmysle bolo upravené aj úplné znenie výzvy.

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »