Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
VVCE-0070-07 Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie. Prírodovedecká fakulta UK 592 312.00
(17 844 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0070-07.pdf
VVCE-0064-07 Biomembrány: Štruktúra a dynamika biologických membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 622 651.00
(18 758 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0064-07.pdf
VVCE-0058-07 Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky Ústav experimentálnej fyziky SAV 660 957.00
(19 912 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0058-07.pdf
VVCE-0049-07 Centrum Excelencie Nano-/Mikro-elektronických, Optoelektronických a Senzorických Technológií Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 627 165.00
(18 894 000 Sk)
VVCE 2007 Technické vedy zk-vvce-0049-07.pdf
VVCE-0033-07 Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu Prírodovedecká fakulta UK 597 490.00
(18 000 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0033-07.pdf
VVCE-0004-07 Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 574 254.00
(17 300 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0004-07.pdf
VVCE-0001-07 Centrum pre výskum signalómu Prírodovedecká fakulta UPJŠ 611 664.00
(18 427 000 Sk)
VVCE 2007 Prírodné vedy zk-vvce-0001-07.pdf
VMSP-S-0044-07 Vysokokapacitný dátový kanál na papieri Ardaco, a.s. 9 759.00
(294 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0043-07 Analýza energetickej náročnosti na palivové články vo funkcii zdroja energie a optimalizácie výkonových systémov pre elektrický pohon motorových vozidiel Inštitút Obranných a Strategických Štúdií, a.s. 16 298.00
(491 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0042-07 Zlepšenie kvality (úžitkovej hodnoty) povrchových úprav na báze náterových látok vytvrdzujúcich ultrafialovým žiarením Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. 15 833.00
(477 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0037-07 Optimalizácia izolácie, purifikácie a analýzy fetálnej DNA izolovanej z periférnej krvi matky Geneton s.r.o. 14 937.00
(450 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy -
VMSP-S-0036-07 Zhodnotenie možností výroby dezénovaných PE fólií pre gumárenský priemysel VÚSAPL, a. s. Nitra 15 601.00
(470 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0035-07 Inteligentné riadenie servisného robota ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. 15 933.00
(480 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -
VMSP-S-0033-07 Biosenzor Bel/Novamann International s.r.o. 14 538.00
(438 000 Sk)
VMSP 2007 Prírodné vedy -
VMSP-S-0032-07 Inteligentné priestorové informácie pre mobilné zariadenia Ardaco, a.s. 8 530.00
(257 000 Sk)
VMSP 2007 Technické vedy -

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »