Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Databáza financovaných projektov
Zoznam financovaných projektov:

Číslo projektu Názov projektu Príjemca Schválená podpora v € Výzva Vedný odbor ZK projektu*
APVT-20-022704 Zmeny v cirkadiánnej organizácii a expresii hodinových génov pri poruchách biorytmov v kardiovaskulárnom a gastrointestinálnom systéme. Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie 174 865.00
(5 268 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy -
APVT-20-023302 Algebraické a topologické metódy v teórii grafov a sietí STU 9 460.00
(285 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-023402 Teória vyhodnocovania merania s aplikáciami v technických, ekonomických a sociálnych oblastiach. SvF STU BA 26 555.00
(800 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-023404 Biologická kontrola úrovne výživy a nutričnej prevencie v chovoch dojníc Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice 87 831.00
(2 646 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-023404.pdf
APVT-20-024104 Zoofilné mikromycéty z aspektu diagnostiky a antifungálnej citlivosti Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice 97 756.00
(2 945 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-024104.pdf
APVT-20-025204 Hodnotenie expresie kyseliny sialovej a sialyltransferáz ako nový marker patologických zmien v tkanive štítnej žľazy. Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie 54 969.00
(1 656 000 Sk)
VV 2004 Lekárske vedy zk-apvt-20-025204.pdf
APVT-20-025502 Navigácia a kooperácia vo virtuálnych prostrediach - Virtuálna Bratislava Projekt pod záštitou prezidenta republiky - Rudolfa Schustera FMFI UK 16 796.00
(506 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Technické vedy -
APVT-20-025604 Mikrobiálne a hygienické aspekty etiológie, diagnostiky, prevencie a tlmenie environmetálnych mastitíd prežúvavcov a zdravotná neškodnosť produkovaného mlieka Univerzita veterinárskeho lekárstva, Výskumný ústav veterinárskej medicíny, Košice 253 170.00
(7 627 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-025604.pdf
APVT-20-025704 Vývoj procesov pre biotechnologickú produkciu fruktooligosacharidov STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave 251 742.00
(7 584 000 Sk)
VV 2004 Prírodné vedy zk-apvt-20-025704.pdf
APVT-20-026002 DNA markéry v selekcii ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.) SPU 18 256.00
(550 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Pôdohospodárske vedy -
APVT-20-026102 Diagnóza fragmentácie populácií u stavovcov v chránených územiach. VÚVB Žilinská univerzita 26 555.00
(800 000 Sk)
VV 2002 (Apríl) Prírodné vedy -
APVT-20-026104 Príprava GaMnN tenkých vrstiev vysokej kvality pre spintroniku. Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 164 641.00
(4 960 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-026104.pdf
APVT-20-026304 Podpora rastu konkurencieschopnosti a produktivity priemyslu s využitím technológií virtuálnej reality Žilinská univerzita, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií 59 749.00
(1 800 000 Sk)
VV 2004 Technické vedy zk-apvt-20-026304.pdf
APVT-20-026604 Determinácia agroekologických a agroenvironmentálnych faktorov trvalo udržateľného rozvoja svetovo významného tokajského vinohradníctva a vinárstva SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 217 586.00
(6 555 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-026604.pdf
APVT-20-026704 Biologická a reprodukčná charakteristika menej využívaných a genetickou eróziou ohrozených druhov rastlín s hospodárskym využitím ich peľu SPU - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 264 787.00
(7 977 000 Sk)
VV 2004 Pôdohospodárske vedy zk-apvt-20-026704.pdf

* Záverečná karta (ZK) projektu je len pri ukončených projektoch

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »