Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Francúzsko 2009

Slovensko – Francúzsko 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2010 - 2011

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky, vypisuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja (VaV) podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Francúzskej republike.

Aktualizácia | Pridané: 15. 6. 2009

Predĺženie termínu ukončenia výzvy Slovensko - Francúzsko 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja sa rozhodla z technických dôvodov predĺžiť termín na podávanie projektov do 23. 6. 2009 13:00 hod.

Podklady k výzve

Vzory prázdnych formulárov