Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Francúzsko 2009
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky na roky 2010 - 2011

Výzva je uzavretá