Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
Slovensko – Maďarsko 2013
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku

Podľa znenia verejnej výzvy SK-HU 2013 vyhlásenej dňa 18. 03. 2013 agentúra zverejňuje dňa 05. 12. 2014 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Agentúra po zverejnení rozhodnutia Rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty