Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Poľsko 2012

Slovensko – Poľsko 2012
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Podľa znenia verejnej výzvy SK-PL 2012 vyhlásenej dňa 02. 05. 2012 agentúra zverejňuje dňa 18. 01. 2013 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Agentúra po zverejnení na internetovej stránke agentúry následne oznámi všetkým žiadateľom rozhodnutie o ich žiadosti písomnou formou.

Priložené dokumenty