Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Poľsko 2012

Slovensko – Poľsko 2012
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Záverečná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na riešenie projektu. Finančnú časť správy ZS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Ročná správa o riešení projektu

Predkladá príjemca na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v termíne do 31. 1. 2014. Finančnú časť správy RS2 je potrebné vyplniť prostredníctvom on-line systému.

Usmernenie