Sekretariát: +421 2 572 04 501 English

Slovensko – Taliansko 2008

Slovensko – Taliansko 2008
Výzva k podávaniu návrhov na spoločné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Talianskej republiky na roky 2008-2010

Výzva je uzavretá