phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Čína 2021
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike
Informačný systém APVV na správu projektov

Usmernenia

Grantové
schémy