phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
Slovensko – Taiwan 2021
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)
Ak ešte nemáte vytvorené konto v Portále APVV, pred podaním žiadosti sa najskôr zaregistrujte do Portálu APVV
Podanie žiadosti na riešenie projektu prostredníctvom Portálu APVV
Grantové
schémy