Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
ESF 2006
Výzva APVV pre aktivity ESF v roku 2006 (ESF 2006)

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len "APVV") bola v decembri 2005 prijatá za riadneho člena ESF. Zmyslom členstva APVV v ESF je umožniť všetkým výskumným pracovníkom Slovenska účasť na aktivitách ESF, bez ohľadu na sektorovú príslušnosť.

APVV podporí v tejto výzve programy a projekty schválené Európskou nadáciou pre vedu (European Science Foundation, ďalej len "ESF") v minulom období ako aj nové projekty. APVV podporí účasť v "Research Networking Programmes" (predtým programy "a la carte" ďalej len "RNP"), účasť v programoch EUROCORES a riešenie projektov v rámci programov EUROCORES. Podrobnejšie informácie o programoch a aktivitách ESF nájdete na stránkach ESF.

Podklady k výzve