Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
ESF 2007
Verejnú výzva na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách Europskej nadacie pre vedu v rámci schémy EUROCORES - ESF 2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so Zákonom 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja vyhlasuje dňa 18. júna 2007 verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách Europskej nadacie pre vedu - ENV (European Science Foundation - ESF) v rámci schémy EUROCORES v 6 nových programoch EUROCORES vypísaných v roku 2007:

  1. 4-D Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Change - The Geoscience of Coupled Deep Earth - Surface Processes (TOPO-EUROPE)
  2. Friction and Adhesion in Nanomechanical Systems (FANAS)
  3. Stress and Mental Health (EuroSTRESS)
  4. Logical Modelling in Interaction, Communication, Cognition and Computation (LogiCCC)
  5. European QUAntum StandARds and Metrology (EuroQUASAR)
  6. Cross-national and Multi-level Analysis of Human Values, Institutions and Behaviour (HumVIB)

Podklady k výzve