Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
ESF 2007
Verejnú výzva na predkladanie žiadostí na účasť v aktivitách Europskej nadacie pre vedu v rámci schémy EUROCORES - ESF 2007

Záverečná správa o riešení projektu – rok 2012

Záverečná správa o riešení projektu – rok 2011

Ročná správa o riešení projektu za rok 2011

Záverečná správa o riešení projektu – rok 2009

Ročná správa o riešení projektu za rok 2009

Ročná správa o riešení projektu za rok 2008