phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
EUROSTARS
Výzva APVV na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov EUROSTARS

Pre túto výzvu momentálne nie sú žiadne otázky a odpovede.

Grantové
schémy