Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
EUROSTARS
Výzva APVV na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku malým a stredným podnikom na riešenie projektov EUROSTARS

Výzva je uzavretá