phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
MVP 2019
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Priložené dokumenty

Grantové
schémy