Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
LPP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2009

Agentúra zverejňuje zoznam žiadostí, pre ktoré rada programu LPP v zmysle § 19 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov schválila návrh rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.

Všetci žiadatelia dostanú od agentúry Rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí finančných prostriedkov. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj informácia o obsahu hodnotiacej správy a posudkov. Agentúra neuverejňuje kompletný zoznam podaných návrhov projektov s dosiahnutým počtom bodov.

Informácie o poskytnutých finančných prostriedkoch poskytovateľ zverejní v zmysle § 20 ods. 5 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov na svojej internetovej stránke najmä v rozsahu názov projektu, príjemca a suma poskytnutých prostriedkov, a to do 14 dní od ich poskytnutia.

Priložené dokumenty