Sekretariát: +421 2 572 04 501 English
LPP 2009
Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu "Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy" – LPP 2009

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z. ") vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu " Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy ".

Podklady k výzve

Formuláre žiadostí na riešenie projektu – časti A až D – vzory žiadostí [NEVYPĹŇAŤ !!!]

Formuláre E žiadostí - Vecný zámer projektu

Informatívne dokumenty