phone logo Sekretariát: +421 2 572 04 501 slovak flag Slovak english flag English
PP7RP 2007
Výzva na podávanie žiadostí o refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie - PP7RP 2007
Grantové
schémy